De Vereniging

De Tandheelkundige FaculteitsVereniging is opgericht op 19 december 1963 door Theo van Bladeren (†)

Geschiedenis

Over TFV Nijmegen

De Tandheelkundige FaculteitsVereniging is opgericht op 19 december 1963 door Theo van Bladeren (†). In eerste instantie zette de vereniging, zoals van een studievereniging verwacht mag worden, zich in voor het verbeteren van het Tandheelkundig onderwijs in alle facetten.

De vereniging groeide en er kwamen hiermee meer behoeftes boven vanuit haar leden. Met deze reden breidde de TFV haar activiteiten uit en werden er ook activiteiten aan de leden aangeboden vanuit de ontspanningstak. Een prachtige ontwikkeling!
Wat jaren later kwam de opleiding Mondzorgkunde, de opleiding Tandheelkunde vergezellen in het gebouw. Vanaf die tijd werd de TFV opengesteld voor zowel Tandheelkunde- als Mondzorgkundestudenten. Inmiddels is de Tandheelkundige FaculteitsVereniging een zelfstandige Vereniging voor alle studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Natuurlijk kunnen medewerkers binnen de opleidingen en afgestudeerden ook donateurlid worden. De TFV telt meer dan 550 leden, waarvan negen Ereleden, drie Emeritus Beschermheren, één Emeritus Beschermvrouwe en één Beschermheer.

Leden

Commissies

Het wapen

Over het wapen

Het wapen van de TFV bestaat uit een aesculaap die rechtsom om een gekruiste spiegel en sonde draait.

Het wapen is ontworpen door J. Swart, kaakchirurg te Rotterdam, die van 1969-1970 voorzitter was van de TFV. Op het TFV-wapen is niet te zien of de spiegel voor of achter de sonde kruist. Dat is één van de geheimen van de TFV.

In de jaren zeventig profileerde de Katholieke Universiteit Nijmegen zich met een wapen waarin de initialen grafisch waren aangeduid en afficheerde Nijmegen zich als Keizer Karelstad. Adrie Jeurissen incorporeerde toen het KUN-logo in dat van de TFV door boven de spiegel en sonde met esculaap een Keizer Karelkroontje te plaatsen.

Tijdens de revival van de TFV in de jaren ’90 ontstond behoefte aan een nieuwe invulling van het TFV-wapen. Onderwijl kon de vereniging bogen op enige traditie. Adrie Jeurissen, inmiddels erelid, plaatste toen het logo op een schild en voegde op een lint dat het schild omcirkelt de spreuk ‘Dens sanus in corpore sano’ toe. Uit die tijd dateert ook het vaandel van de TFV dat door de befaamde firma Stadelmaier is gemaakt.

TFVN

Waarom lid worden?

Z

Korting op boeken!

Voor maar 12 euro per jaar krijg je veel korting op je studieboeken. Bestel deze onder het kopje ‘Boeken verkoop’!

Z

Activiteiten het hele jaar door!

We organiseren wekelijks educatieve activiteiten als ontspanningsactiviteiten.

Z

Korting en voorrang op activiteiten

Als lid heb je korting op de activiteiten. Daarnaast zal je ook altijd voorrang hebben op niet-leden.

Z

Wekelijkse borrel in eigen sociëteit

Iedere donderdag van 17:00 zal er een grote borrel georganiseerd worden in onze eigen sociëteit ’t Dappenglaasje. Bier, wijn en fris is maar 80 cent!

Word lid van de Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

Nieuws

Afschaffen papieren declaratieformulier

Vanaf vandaag, 24 maart, is het niet meer mogelijk om te declareren via een papieren declaratieformulier. Enkel het online declaratieformulier wordt nog gebruikt. Dit formulier kan gevonden worden onder "Vereniging" -> "Online declaratieformulier".

Lees meer

Contact

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
Ruimtenummer -1.050
TFV@radboudumc.nl

024-3614047 (tussen 12:30 & 13:30)

Volg ons