Onderwijscommissie

Heb je vragen over het onderwijs? Zit je met op- of aanmerkingen over tentamens, praktijk of verschillende onderwijsblokken? Ben je benieuwd wat er gebeurt met jouw commentaar als je een blokevaluatie invult? Dan moet je bij de Onderwijscommissie zijn!

De Onderwijscommissie is een commissie bestaande uit alle jaarvertegenwoordigers en de studentvertegenwoordigers uit de verschillende medezeggenschapsraden en -commissies, namelijk uit het Onderwijs Management Team Tandheelkunde, de Opleidingscommissie, de Infectiepreventie Commissie/Commissie Patiëntzorg, Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde, Facultaire StudentenRaad & UMC-Raad en Groep Vernieuwbouw. Ook de studentassessor van de Medische Faculteit zal aanwezig zijn.

Iedere maand komt de commissie bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Problemen die naar voren zijn gekomen of zijn voorgevallen bij de jaarvertegenwoordigers, de verschillende raden en commissies, of de studentassessor, worden in deze vergadering besproken. Samen brainstormen wij over ideeën en oplossing voor problemen. Komen wij er niet gezamelijk uit, dan kunnen zaken zo ook worden meegenomen naar een andere commissie die voor een oplossing of verbetering kan zorgen. De Onderwijscommissie is dus een interactief overlegorgaan dat als doel heeft de belangen van de student te behartigen. Wij zijn een echt team.

Wij kunnen niets zonder input van de studenten zelf. Het is dan ook uiterst belangrijk dat jullie, de studenten, met problemen op jullie jaarvertegenwoordiging afstappen en deze problemen aankaarten. Wil je op een andere manier bijdragen aan het onderwijs, dan is het invullen van de blokevaluaties een goed begin! Door middel van deze evaluaties komen de problemen direct waar ze thuis horen. Wil je meer weten over de verschillende onderwijsorganen? Kijk dan bij het kopje Onderwijsorganen.

Twijfel dus niet als je een vraag of probleem hebt, maar laat het je jaarvertegenwoordiging weten! Zij kunnen je advies geven en verder helpen. Ook ben je van harte welkom met vragen en problemen in de TFV kamer. Schroom dus niet, loop gerust eens binnen en spreek een van ons aan. Je kunt ook altijd per mail bij ons terecht!

 

Namens de OWC,

Rozemarijn Kaman
Vice-Praeses h.t. der Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

vicepraeses-tfv@radboudumc.nl

Jaarrooster THK & MZK

Ga voor de jaarroosters naar www.radboudumc.nl
Tevens vind je hier ook verschillende protocollen en stageroosters.

Jaarroosters Tandheelkunde:

B1: klik hier

B2: klik hier

B3: klik hier

M1: klik hier

M2: klik hier

M3: klik hier

Jaarrooster Mondzorgkunde

Tentamenrooster Mondzorgkunde

Studieadviseur

De studieadviseur is er om er samen met jou voor te zorgen dat jij je studie op een prettige manier kunt doorlopen.
Waarmee kan je bij de studieadviseur terecht?

 • Studievoortgang en studievaardigheden. Loopt jouw studie niet zoals je zou willen? Werk je hard, maar blijven de studieresultaten achter? Ervaar je problemen met planning en overzicht houden? Heb je moeite met (thuis) studeren? Enzovoorts.
 • Bijzondere omstandigheden. Het kan zijn dat je ziek wordt (mentaal of fysiek). Of dat er andere bijzonderheden zijn die jouw studie kunnen beïnvloeden. Neem dan direct contact op. Ook bij dyslexie of een andere chronisch functiebeperking.
 • En nog veel meer….. Zoals twijfel over studiekeuze, op zoek naar meer verdieping of uitdaging in de studie, bemiddeling bij conflicten, voorbereiden van een verzoek aan examencommissie, informatie over regelingen en eventuele uitzonderingen, enzovoorts.

Wat de studieadviseur doet is het samen met jou in kaart brengen van dat waar je tegenaan loopt en de vragen die je hebt. De studieadviseur geeft studie- en planningstips, verwijst zo nodig door naar de studentendecaan, studentenpsycholoog of andere studentenondersteuners, adviseert over trainingen voor studenten (studievaardigheden en/of welzijn),  helpt je bij het maken van keuzes in het studieprogramma (keuzevakken of her-plannen studie bij studievertraging). Mochten jouw resultaten daar aanleiding toe geven, dan kun je uitgenodigd worden voor een gesprek. Dit kan ook op verzoek van jouw coach, een docent of de examencommissie.

Hoe kom je in contact met de studieadviseur?

Mailen:

 

Afspraak maken voor een gesprek (fysiek of online):

 

Inloop- / telefonisch spreekuur:

 • Informatie volgt

 

 

 

 

Studie- en informatiecentrum

Het Studie- en Informatiecentrum Tandheelkunde is de centrale plek voor studenten Tandheelkunde, studenten Mondzorgkunde, docenten en onderzoekers.

Zij streven er naar optimale Tandheelkundige informatie en faciliteiten te bieden d.m.v.:

 • Het leveren van vakbekwame hulp en informatie
 • Alle benodigde literatuur t.b.v. de studie Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Een zeer groot assortiment (ca. 200) verschillende Tandheelkundige tijdschriften
 • Een studieruimte waar je in alle rust kunt studeren
 • 60 computers en 2 belplekken met computers
 • WiFi
 • Volop studeerplekken en overlegmogelijkheden

Kijk voor uitgebreide informatie op intranet:
https://teamsites.radboudumc.nl/sites/tandheelkunde/Studiecentrum/SitePages/Introductiepagina.aspx
 * Bij openen vanaf een externe locatie: log in met je Radboudumc inloggegevens

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag
08:15-22:00

Donderdag en vrijdag
08:15-17:-00

Email:
studie-informatiecentrum.thk@radboudumc.nl

Word lid van de Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

Nieuws

Afschaffen papieren declaratieformulier

Vanaf vandaag, 24 maart, is het niet meer mogelijk om te declareren via een papieren declaratieformulier. Enkel het online declaratieformulier wordt nog gebruikt. Dit formulier kan gevonden worden onder "Vereniging" -> "Online declaratieformulier".

Lees meer

Contact

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
Ruimtenummer -1.050
TFV@radboudumc.nl

024-3614047 (tussen 12:30 & 13:30)

Volg ons