Onderwijscommissie

Heb je vragen over het onderwijs? Zit je met op- of aanmerkingen over tentamens, praktijk of verschillende onderwijsblokken? Ben je benieuwd wat er gebeurt met jouw commentaar als je een blokevaluatie invult? Dan moet je bij de Onderwijscommissie zijn!

De Onderwijscommissie is een commissie bestaande uit alle jaarvertegenwoordigers en de studentvertegenwoordigers uit de verschillende medezeggenschapsraden en -commissies, namelijk uit het Onderwijs Management Team Tandheelkunde, de Opleidingscommissie, de Infectiepreventie Commissie/Commissie Patiëntzorg, Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde, Facultaire StudentenRaad & UMC-Raad en Groep Vernieuwbouw. Ook de studentassessor van de Medische Faculteit zal aanwezig zijn.

Iedere maand komt de commissie bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Problemen die naar voren zijn gekomen of zijn voorgevallen bij de jaarvertegenwoordigers, de verschillende raden en commissies, of de studentassessor, worden in deze vergadering besproken. Samen brainstormen wij over ideeën en oplossing voor problemen. Komen wij er niet gezamelijk uit, dan kunnen zaken zo ook worden meegenomen naar een andere commissie die voor een oplossing of verbetering kan zorgen. De Onderwijscommissie is dus een interactief overlegorgaan dat als doel heeft de belangen van de student te behartigen. Wij zijn een echt team.

Wij kunnen niets zonder input van de studenten zelf. Het is dan ook uiterst belangrijk dat jullie, de studenten, met problemen op jullie jaarvertegenwoordiging afstappen en deze problemen aankaarten. Wil je op een andere manier bijdragen aan het onderwijs, dan is het invullen van de blokevaluaties een goed begin! Door middel van deze evaluaties komen de problemen direct waar ze thuis horen. Wil je meer weten over de verschillende onderwijsorganen? Kijk dan bij het kopje Onderwijsorganen.

Twijfel dus niet als je een vraag of probleem hebt, maar laat het je jaarvertegenwoordiging weten! Zij kunnen je advies geven en verder helpen. Ook ben je van harte welkom met vragen en problemen in de TFV kamer. Schroom dus niet, loop gerust eens binnen en spreek een van ons aan. Je kunt ook altijd per mail bij ons terecht!

 

Namens de OWC,

Rozemarijn Kaman
Vice-Praeses h.t. der Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

vicepraeses-tfv@radboudumc.nl

Jaarrooster THK & MZK

Ga voor de jaarroosters naar www.radboudumc.nl
Tevens vind je hier ook verschillende protocollen en stageroosters.

Jaarroosters Tandheelkunde:

B1: klik hier

B2: klik hier

B3: klik hier

M1: klik hier

M2: klik hier

M3: klik hier

Jaarrooster Mondzorgkunde

Tentamenrooster Mondzorgkunde

Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat er een veilige omgeving is voor iedere student. Als er zich problemen voor doen en je weet niet hoe je dit moet oplossen, kan je in eerste instantie altijd bij het bestuur terecht. Wij helpen je graag om dit probleem op te lossen.

Mocht je een keer in een situatie terecht komen waarbij je te maken krijgt met een vorm van ongewenst gedrag en je wilt er liever niet met iemand van de studie over praten? Dan kan je altijd contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De Radboud Universiteit heeft meerdere vertrouwenspersonen die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen studenten

Een vertrouwenspersoon zou in zulke situaties een aanspreekpunt kunnen zijn voor een student. Hij of zij zou de student kunnen begeleiden om een gesprek aan te gaan met de veroorzaker, maar kan ook op verzoek van de student een bemiddelaar voor je inschakelen. Een vertrouwenspersoon zal samen met de student kijken naar de beste strategie om de situatie op te lossen.

 

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen studenten - Studenten (ru.nl)

 

 

 

Studie- en informatiecentrum

Het Studie- en Informatiecentrum Tandheelkunde is de centrale plek voor studenten Tandheelkunde, studenten Mondzorgkunde, docenten en onderzoekers.

Zij streven er naar optimale Tandheelkundige informatie en faciliteiten te bieden d.m.v.:

  • Het leveren van vakbekwame hulp en informatie
  • Alle benodigde literatuur t.b.v. de studie Tandheelkunde en Mondzorgkunde
  • Een zeer groot assortiment (ca. 200) verschillende Tandheelkundige tijdschriften
  • Een studieruimte waar je in alle rust kunt studeren
  • 60 computers en 2 belplekken met computers
  • WiFi
  • Volop studeerplekken en overlegmogelijkheden

Kijk voor uitgebreide informatie op intranet:
https://teamsites.radboudumc.nl/sites/tandheelkunde/Studiecentrum/SitePages/Introductiepagina.aspx
 * Bij openen vanaf een externe locatie: log in met je Radboudumc inloggegevens

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag
08:15-22:00

Donderdag en vrijdag
08:15-17:-00

Email:
studie-informatiecentrum.thk@radboudumc.nl

Word lid van de Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

Contact

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
Ruimtenummer -1.050
TFV@radboudumc.nl

024-3614047 (tussen 12:30 & 13:30)

Volg ons