Onderwijscommissie

Heb je vragen over het onderwijs? Zit je met op- of aanmerkingen over tentamens, praktijk of verschillende onderwijsblokken? Ben je benieuwd wat er gebeurt met jouw commentaar als je een blokevaluatie invult? Dan moet je bij de Onderwijscommissie zijn!

De Onderwijscommissie is een commissie bestaande uit alle jaarvertegenwoordigers en de studentvertegenwoordigers uit de verschillende medezeggenschapsraden en -commissies, namelijk uit het Onderwijs Management Team Tandheelkunde, de Opleidingscommissie, de Infectiepreventie Commissie/Commissie Patiëntzorg, Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde, Facultaire StudentenRaad & UMC-Raad en Groep Vernieuwbouw. Ook de studentassessor van de Medische Faculteit zal aanwezig zijn.

Iedere maand komt de commissie bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Problemen die naar voren zijn gekomen of zijn voorgevallen bij de jaarvertegenwoordigers, de verschillende raden en commissies, of de studentassessor, worden in deze vergadering besproken. Samen brainstormen wij over ideeën en oplossing voor problemen. Komen wij er niet gezamelijk uit, dan kunnen zaken zo ook worden meegenomen naar een andere commissie die voor een oplossing of verbetering kan zorgen. De Onderwijscommissie is dus een interactief overlegorgaan dat als doel heeft de belangen van de student te behartigen. Wij zijn een echt team.

Wij kunnen niets zonder input van de studenten zelf. Het is dan ook uiterst belangrijk dat jullie, de studenten, met problemen op jullie jaarvertegenwoordiging afstappen en deze problemen aankaarten. Wil je op een andere manier bijdragen aan het onderwijs, dan is het invullen van de blokevaluaties een goed begin! Door middel van deze evaluaties komen de problemen direct waar ze thuis horen. Wil je meer weten over de verschillende onderwijsorganen? Kijk dan bij het kopje Onderwijsorganen.

Twijfel dus niet als je een vraag of probleem hebt, maar laat het je jaarvertegenwoordiging weten! Zij kunnen je advies geven en verder helpen. Ook ben je van harte welkom met vragen en problemen in de TFV kamer. Schroom dus niet, loop gerust eens binnen en spreek een van ons aan. Je kunt ook altijd per mail bij ons terecht!

 

Namens de OWC,

Lotte Woud
Vice-Praeses h.t. der Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

vicepraeses-tfv@radboudumc.nl

Jaarrooster THK & MZK

Ga voor de jaarroosters naar www.radboudumc.nl
Tevens vind je hier ook verschillende protocollen en stageroosters.

Jaarroosters Tandheelkunde:

B1: klik hier

B2: klik hier

B3: klik hier

M1: klik hier

M2: klik hier

M3: klik hier

Jaarrooster Mondzorgkunde: https://onderwijsonline.han.nl/elearning/lesson/XyrGvwjD

Tentamenrooster Mondzorgkunde: https://onderwijsonline.han.nl/elearning/lesson/bD139rBN

Studieadviseur

Mw. Drs. Ellen Borgesius
E-mail: Ellen.Borgesius@radboudumc.nl
Telefoon: 024 30 94 102  en 06 50 00 36 02

Kantoor:
Philips van Leydenlaan 25, begane grond kamer 0.083a

Werkdagen:
Maandag, dinsdag & donderdag

Zelf een afspraak inplannen kan via deze link:  RU FMW Studieadviseurs / study advisors (office365.com) of neem contact op via e-mail.

Inloopspreekuur (voor korte vragen):

Maandag, dinsdag en donderdag van 12.15 – 13.00 uur (niet op onderwijsvrije dagen)

De studieadviseur is er ten behoeve van de student en behartigt in eerste instantie zijn of haar individuele belangen. Gesprekken tussen studieadviseur en student zijn strikt vertrouwelijk.
De studieadviseur bij de studie Tandheelkunde begeleidt en adviseert studenten. Bij problemen die verder reiken dan de studie zelf, zal de studieadviseur zo nodig doorverwijzen naar de Centrale Studenten Balie, voor een afspraak met een studentendecaan of -psycholoog.

De studieadviseur adviseert over:

 • studieaanpak, zowel qua planning als methodiek;
 • examenregelingen;
 • aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere situaties (dyslexie, ziekte e.d.).

De studieadviseur kan hulp bieden of doorverwijzen bij:

 • studieproblemen veroorzaakt door allerlei verschillende oorzaken (thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek);
 • problemen als gevolg van de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting;
 • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d.

Studie- en informatiecentrum

Het Studie- en Informatiecentrum Tandheelkunde is de centrale plek voor studenten Tandheelkunde, studenten Mondzorgkunde, docenten en onderzoekers.

Zij streven er naar optimale Tandheelkundige informatie en faciliteiten te bieden d.m.v.:

 • Het leveren van vakbekwame hulp en informatie
 • Alle benodigde literatuur t.b.v. de studie Tandheelkunde en Mondzorgkunde
 • Een zeer groot assortiment (ca. 200) verschillende Tandheelkundige tijdschriften
 • Een studieruimte waar je in alle rust kunt studeren
 • 60 computers en 2 belplekken met computers
 • WiFi
 • Volop studeerplekken en overlegmogelijkheden

Kijk voor uitgebreide informatie op intranet:
https://teamsites.radboudumc.nl/sites/tandheelkunde/Studiecentrum/SitePages/Introductiepagina.aspx
 * Bij openen vanaf een externe locatie: log in met je Radboudumc inloggegevens

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag
08:15-22:00

Donderdag en vrijdag
08:15-17:-00

Email:
studie-informatiecentrum.thk@radboudumc.nl

Word lid van de Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

Nieuws

Online declaraties

Het is sinds kort mogelijk om online je declaraties in te dienen. Dus mocht jij nog iets moeten declareren, kijk dan onder het kopje "Vereniging" om bij het declaratieformulier te komen.

Lees meer

Nieuwe site van de TFV!

Dit jaar is de Automatiseringscommissie druk bezig geweest met het maken van een nieuwe site. Neem gauw een kijkje als je nog niet alles hebt gezien! We hopen dat u de site net zo mooi vindt als dat wij het vinden! Vanaf nu is tfvnijmegen.nl de nieuwe weblink voor de...

Lees meer

Contact

Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
Ruimtenummer -1.050
TFV@radboudumc.nl

024-3614047 (tussen 12:30 & 13:30)

Volg ons